Projekty EU

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach polegającej na realizacji projektu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze LGD KWS pod nazwą „Kamping – Glamping”, której celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR w zakresie świadczenia usług rekreacyjno-turystyczno-edukacyjnych; dzięki tej współpracy nastąpi zwiększenie sprzedaży lub przychodów partnerów oraz rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystyczno-edukacyjnej na terenie obszaru objętego strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.