Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich

Od początku istnienia imprezy dbamy na niej o:

  • łączność
  • nagłośnienie
  • sceny
  • oświetlenie
  • sceny